Giới thiệu về tổ Vật Lý

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN TỔ VẬT LÝ + CÔNG NGHỆ:

I. Lịch sử phát triển:

Năm 2007 Trường THPT Trần Quốc Tuấn được tách ra từ trường THPT Dân Tộc Nội Trú Đăk Hà, song song với sự phát triển của Nhà trường, tổ Vật lý + Công nghệ ngày càng vững mạnh và một trong những tổ đi đầu của Trường THPT Trần Quốc Tuấn.

Tổ Vật lý + Công nghệ có 10 giáo viên trong đó có 5 giáo viên nam và 5 giáo viên nữ. Quá trình công tác và giảng dạy của tổ luôn được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các tổ chức đoàn thể, sự phối hợp với phụ huynh, cơ sở vật chất trang thiết bị của nhà trường và bản thân tự nỗ lực phấn đấu của đội  ngũ giáo viên trong tổ với ý chí quyết tâm cao nên chất lượng giáo dục của nhà trường, của tổ chuyên môn cũng không ngừng được nâng lên.

II. Cơ cấu đội ngũ hiện nay:

+ Tổng số giáo viên 10; trong đó có 9 giáo viên giảng dạy Vật lý và 1 giáo viên công nghệ.

+ Trình độ đào tạo: Đại học 08; thạc sĩ 02.

+ Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 06 giáo viên; giáo viên dạy giỏi cấp trường 04 giáo viên; các giáo viên đều có tuổi nghề từ 5 năm trở lên.

+ Tham gia các tổ chức đoàn thể: 01 giáo viên làm bí thư đoàn trường và 01 giáo viên làm bí thư chi đoàn giáo viên, phó bí thư đoàn trường.

+ Có 03 giáo viên là Đảng viên.

III. Các thành tích đạt được của tổ trong những năm gần đây:

 + Tổ chuyên môn luôn đi đầu trong công tác đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức các buổi hội thảo mời các trường bạn tham dự….

+ Năm học 2016-2017 tổ chuyên môn đã đạt được các thành tích như sau:

– Học sinh giỏi cấp Tỉnh lớp 12 đạt 03 giải (01 giải nhất, 01 giải ba và 01 khuyến khích).

– Học sinh đạt giải Violympic Vật lý qua mạng internet đạt 06 giải và đạt được 01 giải ba cấp Bộ.

 – Trong kỳ thi THPT Quốc Gia có điểm thi xếp thứ 02 toàn Tỉnh và có 01 học sinh có điểm thi môn vật lý Thủ khoa toàn Tỉnh.  

     + Năm học 2017-2018 :

– Học sinh giỏi cấp Tỉnh lớp 12 đạt 01 giải (01 khuyến khích).

– Học sinh tham gia kỳ thi Olympic 30/4 đạt 02 giải (01 Huy Chương Bạc và 01 Huy Chương Đồng).

– Trong kỳ thi THPT Quốc Gia có điểm thi xếp thứ 03 toàn Tỉnh. 

+ Tổ chuyên môn tham gia các cuộc thi do Sở GD&ĐT và Bộ GD&ĐT tổ chức kết quả là:

– Có 2 sản phẩm bài giảng Elearning đạt giải cao cấp Tỉnh và được tham gia dự thi cấp Bộ.

– Có 1 sản phẩm bài thi “ Vận dụng kiến thức liên môn” đạt giải cao cấp Tỉnh và được tham gia dự thi cấp Bộ.

fb_img_1475246492953