DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TIN NĂM HỌC 2016-2017

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TIN NĂM HỌC 2016-2017

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Thị Lệ Hằng ĐHSP Tin học Tổ Trưởng
2 Bùi Thị Nga ĐH Toán Tin Giáo viên
3 Phạm Thị Thuý ĐHSP Tin học Giáo viên