VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 – 2019

Kế hoạch công tác năm học 2018 – 2019

Thông báo về việc nghỉ Lễ tết năm 2019 đối với CBCCVC

Kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH

Thực hiện nhiệm vụ năm học đối với giáo dục dân tộc

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2018 – 2019

Thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2018 – 2019

Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018 – 2019

Hướng dẫn tổ chức các kì thi chọn HSG cấp tỉnh

Hướng dẫn thi và tổ chức cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học về công tác pháp chế

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTC,TDTT, Y tế trường học

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT

Hướng dẫn về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học

Nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục năm học 2018 – 2019