BÁO CÁO THAM LUẬN HỘI THẢO CẤP TRƯỜNG – TỔ ĐỊA LÝ

ĐỔI MỚI PPDH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG: TIẾP NHẬN, THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ HỌC TẬP TÍCH CỰC, HIỆU QUẢ VÀ CHÚ TRỌNG RÈN LUYỆN PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC