SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY ĐỂ HỆ THỐNG KIẾN THỨC CHƯƠNG ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG

Nâng cao kết quả học tập môn Vật lý lớp 11B4 ở trường THPT Trần Quốc Tuấn thông qua việc sử dụng sơ đồ tư duy để hệ thống kiến thức chương I “Điện tích. Điện trường”