THIẾT KẾ GIÁO ÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRONG BÀI DẠY CHÍ PHÈO

THIẾT KẾ GIÁO ÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NHẰM ĐÁP ỨNG 8 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIỜ DẠY ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KON TUM TRONG BÀI DẠY CHÍ PHÈO CỦA NHÀ VĂN NAM CAO

GIÁO ÁN CHÍ PHÈO