QUYÊN GÓP ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN MÙA ĐÔNG 2019 VÀ XUÂN TÌNH NGUYỆN 2020

                   TỈNH ĐOÀN KON TUM

                  BCH ĐOÀN HUYỆN ĐĂK HÀ

∗∗∗

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Đăk Hà, ngày 21 tháng 10 năm 2019

                    Số: 168 – CV/ĐTN

             “V⁄v quyên góp ủng hộ thực hiện

        Chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2019

                và Xuân tình nguyện năm 2020”

 

 

Kính gửi: Các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc Huyện đoàn

Căn cứ Chương trình Công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019 của Ban Chấp hành Huyện đoàn Đăk Hà. 

Căn cứ Kế hoạch số 10 – KH/UBH, ngày 07/10/2019 của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Đăk Hà về việc tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2019” và  “Xuân tình nguyện năm 2020”.

 Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên cơ quan, đơn vị, địa phương mình tham gia quyên góp, ủng hộ chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2019”  và “Xuân tình nguyện năm 2020” cụ thể như sau:

  1. Hình thức triển khai:

– Tổ chức 1 buổi tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia ủng hộ chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2019” và “Xuân tình nguyện năm 2020”; đồng thời báo cáo kết quả triển khai thực hiện chương trình (hình ảnh minh họa kèm theo) gửi qua email Huyện đoàn Đăk Hà hoặc tuyên truyền, chia sẻ trên Facebook…

+ Vận động mỗi ĐVTN thuộc khối HCSN, LLVT, DNNN ủng hộ ít nhất 10.000 đồng/đoàn viên.

+ Vận động mỗi ĐVTN thuộc khối Trường học ủng hộ ít nhất 5.000 đồng/đoàn viên.

+ Các TCCS Đoàn xã, thị trấn: Vận động, ủng hộ ít nhất 200.000 đồng/đơn vị.

– Mọi sự ủng hộ của cán bộ, ĐVTN, các tổ chức cơ sở Đoàn khối HCSN, LLVT, DNNN, Trường học, các xã, thị trấn sẽ được Ban Thường vụ Huyện đoàn tiếp nhận và tổ chức trao tặng trực tiếp đến với các em học sinh, bà con nhân dân vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

– Khảo sát để chọn địa điểm, thời gian tổ chức trao tặng (có kế hoạch thông báo cụ thể sau).

  1. Thời gian triển khai và địa điểm tiếp nhận:

Thời gian triển khai: Từ ngày 21/10/2019 đến hết ngày 01/11/2019.

Địa điểm tiếp nhận: Huyện đoàn Đăk Hà (qua đồng chí Nguyễn Thị Ái Trinh – Chuyên viên huyện Đoàn Đăk Hà) chậm nhất đến hết ngày 04/11/2019 để Ban Thường vụ Huyện đoàn tổng hợp và triển khai chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2019” và “Xuân tình nguyện năm 2020” đảm bảo hiệu quả, chất lượng và kịp thời.

Nhận được công văn này Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị các TCCS Đoàn trực thuộc Huyện đoàn khẩn trương và nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                               TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

– Như trên (t/h);                                                                               PHÓ BÍ THƯ

– Lưu.

                                                                                                         Trần Thị Yến