DẠY HỌC QUA INTERNET, TRÊN TRUYỀN HÌNH VÀ CÁC HÌNH THỨC KHÁC TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG CHỐNG COVID-19

Căn cứ Công văn số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 13/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19;

Căn cứ Công văn 767/UBND-KGVX ngày 13/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên, sinh viên tiếp tục nghỉ học tập trung tại các trường học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Ngày 15/3/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum ban hành Công văn liên ngành số 292/HDLN/GD&ĐT-PT&TH về việc dạy học trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19 (gọi tắt là Công văn liên ngành số 292/HDLN/GD&ĐT-PT&TH). Hai bên đã phối hợp phát sóng chương trình “Học trên truyền hình” dành cho học sinh lớp 9 và lớp 12 từ ngày 16/3/2020.

Chi tiết: Công văn hướng dẫn dạy học qua Internet, qua kênh truyền hình và các hình thức khác trong thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid-19