CÔNG ĐIỆN Về triển khai nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM điện:

– Thủ trưởng các Sở, ban ngành thuộc tỉnh;

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

Ngày 23 tháng 3 năm 2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra tỉnh Kon Tum (Ban Chỉ đạo tỉnh) đã họp đánh giá, rút kinh nghiệm, nhận định tình hình và triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới dưới sự chủ trì đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo.

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (tại Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ), kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 24 tháng 3 năm 2020 và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 1025-CV/TU ngày 24 tháng 3 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận và yêu cầu triển khai quyết liệt các nhiệm vụ cấp bách nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau:

Chi tiết: CÔNG ĐIỆN Về triển khai nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum