CHỈ THỊ VỀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

91916173_217597676221907_3366737885951688704_n 90711808_2833565323385875_1603597645656358912_n 91571549_252782515751626_8036826130935709696_n