Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19

Dịch bệnh Covid – 19 đã bùng phát trên phạm vi toàn cầu làm trên 72 vạn người mắc, gần 3,5 vạn người tử vong ở trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ở Việt Nam, số ca mắc đang tăng nhanh từng ngày và có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng. Dự báo, dịch bệnh sẽ lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế xã hội của đất nước.

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với tinh thần coi trọng tính mạng và sức khỏe của con người là trên hết, để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ,thành phố trực thuộc Trung ương tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, nhất là Chỉ thị số 15/CT – TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020, tuân thủ các chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid – 19, thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách….

Chi tiết xem file đính kèm: Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19