Danh nhân Trần Quốc Tuấn

 

TRẦN QUỐC TUẤN

tran_hung_dao_statue

(danh nhân văn hóa Việt Nam – anh hùng dân tộc) 

 – Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

 – Nguyên quán: huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

– Sinh năm 1228 tại huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, mất năm 1300
tại huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

 – Ông là một trong 10 danh tướng tiêu biểu của nhân loại
(cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp).

1. Thân thế:

Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn thuộc tôn thất nhà Trần: con trai của An Sinh vương Trần Liễu – anh vua Trần Thái Tông. Ông là danh tướng dưới ba triều vua: Trần Thái Tông,Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông.

2. Sự nghiệp:

Ông là bậc tướng văn võ song toàn, vừa có đức vừa có tài được nhân dân tôn vinh là Đức thánh nhân. Khi mất đền thờ ông được xây dựng ở Vạn Kiếp – Chí Linh – Hải Dương.

Với tài năng quân sự, cả ba lần đánh giặc Nguyên Mông, ông đều được giao trọng trách điều sát binh mã và đều lập được công lớn. Đặc biệt ở cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai (1285) và thứ ba (1288), ông được vua Trần Nhân Tông phong làm Tiết chế các đạo quân thủy bộ. Làm nên chiến thắng vang dội ở Chương Dương, Hàm Tử, Vạn Kiếp, Bạch Đằng… đuổi quân Nguyên Mông ra khỏi đất nước.

3. Vị tướng biết bỏ qua thù nhà, lo đền nợ nước:

Cha ông là Trần Liễu vốn có hiềm khích từ lâu với anh trai – vua Trần Thái Tông, trước khi qua đời đã căn dặn ông phải tìm cách trả thù. Nhưng đứng trước vận nước bị quân Nguyên Mông xâm lược, ông biết gác thù riêng để lo việc nước, luôn vun trồng cho khối đoàn kết giữa tông tộc họ Trần, tạo nên thế nước ở đỉnh cao ngàn trượng đủ sức đè bẹp quân thù. Suốt ba cuộc kháng chiến, ông luôn ở cạnh các vua Trần, đem thân mình để bảo vệ vua vì sự nghiệp chung của dân tộc. Ông từng cõng vua lánh nạn, xuống nước bắt cá nấu cơm vua ăn.

4. Vị tướng giỏi thu phục lòng người:

+ Mặc dù ông là người giữ chức vị cao trong triều đình nhưng với bất cứ ai ông cũng đối xử nhân hậu, bao dung. Vì vậy khi giặc đến những gia nô của ông đều trở thành gia binh. Họ hết lòng phù tá ông diệt giặc. Dưới trướng của ông có nhiều người trở thành tướng giỏi: Yết Kiêu, Dã Tượng, Phạm Ngũ Lão, Trương Hán Siêu,…

+ Ông là người biết dùng sức mạnh của sự đoàn kết dân tộc: “lấy dân làm gốc”. Tháng 6 năm 1300, Hưng Đạo Vương ốm. Vua ngự tới nhà thăm, hỏi rằng: “Nếu có điều chẳng may, mà giặc phương Bắc lại sang xâm lược thì kế sách như thế nào?” Hưng Đạo Vương trả lời: “Vừa rồi Toa Đô, Ô Mã Nhi bốn mặt bao vây. Vì vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước giúp sức, giặc phải bị bắt. Đó là trời xui nên vậy. Đại khái, nó cậy trường trận, ta cậy vào đoản binh. Dùng đoản binh chế trường trận là sự thường của binh pháp. Nếu chỉ thấy quân nó kéo đến như lửa, như gió thì thế dễ chế ngự. Nếu nó tiến chậm như cách tằm ăn, không cầu thắng chóng, thì phải chọn dùng tướng giỏi, xem xét quyền biến, như đánh cờ vậy, tùy thời tạo thế, có được đạo quân một lòng như cha con thì mới dung được. Vả lại, khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy”.

5. Là tác giả của nhiều áng thơ văn bất hủ.

+ “Binh thư yếu lược”– là cuốn sách lý luận quân sự cổ nhất nước ta còn lại đến nay, ông được xem là người thầy trong chiến lược quân sự Việt Nam.

+ “Hịch tướng sĩ”- bài hịch bằng văn xuôi để khuyên răn, kêu gọi các tướng sĩ quyết tâm kháng chiến chống xâm lược. Là một áng hùng văn biểu lộ tấm lòng tha thiết yêu nước và căm thù giặc sâu sắc. Là lời hiệu triệu của dân tộc trước vận nước lâm nguy.

+ “Vạn kiếp tống bí truyền thư” đến nay đã thất lạc.

* Những câu nói nổi tiếng:

“Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù, dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm”.

“Bệ hạ chém đầu thần trước rồi hãy hàng”.

“Vua tôi đồng lòng, anh em đoàn kết, cả nước góp sức, nên bọn giặc phải chịu bị bắt” “Thời bình phải khoan thư sức dân để làm kế sâu gốc, bền rễ, đó là thượng sách để giữ nước”.

Trần Hưng Đạo – Trần Quốc Tuấn không chỉ là nhà quân sự tài ba với đường lối chiến lược chống giặc thiên tài, ông còn là nhà văn hóa lớn của dân tộc với phẩm chất đạo đức cao đẹp. Cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông là một trong 10 vị tướng lừng danh của thế giới.