Danh sách BGH và trưởng các bộ phận

DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU VÀ TRƯỞNG CÁC BỘ PHẬN 
NĂM HỌC 2016-2017

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ
CHUYÊN MÔN
CHỨC VỤ
1 Nguyễn Tiến Định Th.s Địa Bí thư, Hiệu trưởng
2 Lê Thị Thứ ĐHSP Văn Phó bí thư,P.Hiệu trưởng
3 Thái Công Cảnh Th.s Quản lý Chủ tịch công đoàn,P.Hiệu trưởng
4 Phạm Xuân Thành Th.s Toán  P.Hiệu trưởng
5 Nguyễn Ngọc Huệ ĐHSP TDTT Bí thư đoàn trường
6 Trần Ngọc Giang Châu ĐHSP Hóa Thư ký hội đồng
7 Phạm Đoàn Lệ Uyên ĐHSP Toán Tổ trưởng tổ Toán
8 Hồ Thị Như Ý ĐHSP Lý Tổ Trưởng tổ Lý
9 Lê Thanh Doãn ĐHSP Hoá Tổ Trưởng tổ Hóa
10 Đỗ Thị Bé ĐHSP Sinh Tổ Trưởng tổ Sinh
11 Nguyễn Thị Lệ Hằng ĐHSP Tin học Tổ Trưởng tổ Tin
12 Trần Thị Thuỷ ĐHSP Văn Tổ Trưởng tổ Văn
13 Lê Thị Kim Loan ĐHSP Sử Tổ Trưởng tổ Sử
14 Biện Thị Hồng Phúc ĐHSP Địa lý Tổ Trưởng tổ Địa
15 Phạm Thị Nhị Diên ĐHSP Anh Văn Tổ Trưởng tổ Anh văn
16 Lê Hồng Quân ĐHSP TDTT Tổ Trưởng tổ Thể dục – QP
17 Trần Quỳnh Hoa  ĐH Kế toán Tổ trưởng tổ Văn phòng
18 Võ Duy Hưng ĐHSP Sử Trưởng ban nề nếp