Liên hệ

Trường THPT Trần Quốc Tuấn

Địa chỉ: Số 02 Đường 24/3 TT Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 060 2213279