Giới thiệu về tổ Tin học

GIỚI THIỆU VỀ TỔ TIN HỌC

Jpeg

TÓM TẮT THÀNH TÍCH TỔ TIN HỌC

      I. Sơ lược đặc điểm , tình hình đơn vị:

  1. Đặc điểm, tình hình:

– Quá trình thành lập:  Từ năm học 2010 – 2011 đến nay, Tổ Tin Học được Hiệu trưởng nhà trường quyết định thành lập.

– Cơ cấu tổ chức năm học 2016- 2017:  Tổng số giáo viên: 3 Trong đó:

+ Số đảng viên: 01.

+ Công đoàn viên: 3.

+ Đoàn viên TN: 3.

– Cơ sở vật chất: Phụ thuộc CSVC của nhà trường, nói chung còn nhiều khó khăn.

– Những thuận lợi, khó khăn cơ bản:

* Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Chi bộ, lãnh đạo và chuyên môn trường; các tổ chức trong nhà trường hoạt động đồng bộ.

+ Đội ngũ giáo viên trẻ – khoẻ, nhiệt tình, năng động công tác, ham học hỏi để nâng cao tay nghề, có tâm huyết với nghề, có phẩm chất tốt.

* Khó khăn:

+ Trình độ chuyên môn, tay nghề GV trong tổ không đồng đều, các giáo viên mới kinh nghiệm giảng dạy chưa sâu.

+ Hoàn cảnh, đời sống của giáo viên còn nhiều khó khăn.

+ Cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học chưa  đáp ứng tốt cho quá trình giảng dạy, học tập và  bồi dưỡng.

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

Tổ được phụ trách dạy môn tin học và quản lý hệ thống ứng dụng CNTT trong trường học, tập thể ngày càng tiến bộ và đạt được nhiều thành tích, giáo viên ngày càng vững chắc về chuyên môn nghiệp vụ, hiệu quả bộ môn tăng cao hàng năm.

      II. Thành tích đạt được:

  1. Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ:

– Giữ vững mối đoàn kết, nhất trí trong hoạt động công tác, CBGV không ngừng tiến bộ.

– 100% GV thực hiên tốt các cuộc vận động của Bộ GD&ĐT, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Chất lượng các bộ tin học cao hơn năm trước.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác:

– Tổ chức tạo điều kiện cho GV tham gia các hoạt động đoàn thể, chính trị trong nhà trường và ngoài xã hội.

– Quản trị trang web của trường, quản lý các phần mềm ứng dụng trong nhà trường.

– Hỗ trợ ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý hồ sơ ĐKDT THPT quốc gia năm 2016, tuyển sinh lớp 10.

– Phụ trách công tác thống kê, tổng hợp các loại thông tin trong nhà trường.

3.Phương hướng nhiệm vụ năm học tới:

– Tăng cường các hoạt động, công tác chuyên môn trong nhà trường

– Nâng cao chất lượng dạy của giáo viên và chất lượng học của học sinh.

– Phát huy năng lực, tinh thần, trách nhiệm và tính tích cực của cán bộ GV, học sinh

– Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, rèn luyện kĩ năng và nghiệp vụ sư phạm.

– Hoàn thành kế hoạch, góp phần tích cực vào công tác phát triển nhà trường.

III. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận:

– Năm học 2010–2011: Giám đốc sở tặng giấy khen: Tập thể lao động tiên tiến

– Năm học 2013–2014: Giám đốc sở tặng giấy khen: Tập thể lao động tiên tiến

– Năm học 2014–2015: Giám đốc sở tặng giấy khen: Tập thể lao động tiên tiến