LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN

Tiền thân của trường THPT Trần Quốc Tuấn là trường cấp 2, 3 Đăk Hà được thành lập vào năm 1994. Năm 1998 đổi tên thành trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Đăk Hà, đóng chân tại Tổ dân phố 1- Thị trấn Đăk Hà - Huyện Đăk Hà - tỉnh Kon Tum. Năm 2007 tách ra làm hai, trường mới có tên là trường THPT Đăk Hà thành lập ngày 07/07/2006 theo Quyết định số 308/QĐ-CT ngày 07/07/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum. Trường được chuyển sang xây dựng ở một khuôn viên khác tại đường 24-03 thuộc Tổ dân phố 2 thị trấn Đăk Hà - Huyện Đăk Hà - tỉnh Kon Tum. Đến 10/02/2011 đổi tên thành trường THPT Trần Quốc Tuấn theo Quyết định số 40/QĐ-CT của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum. Mặc dù phải di chuyển qua địa điểm mới với nhiều khó khăn thử thách nhưng thầy và trò của trường vẫn luôn phát huy truyền thống tốt đẹp, thi đua dạy tốt, học tốt và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          Từ ngày thành lập đến nay, quy mô trường lớp luôn phát triển. Năm học đầu tiên, trường chỉ có 4 lớp với 160 học sinh, đến năm học 2007 - 2008 trường đã có tới 42 lớp với 1740 học sinh. Hiện nay, trường có 25 lớp (10 lớp 10; 8 lớp 11; 7 lớp 12) với gần 1000 học sinh. Số cán bộ, giáo viên, nhân viên từ 20 người đến nay tăng lên 82 người, trong đó giáo viên đạt chuẩn chiếm 89.1% trên chuẩn 10.9%. Tổng số CB, GV, NV: 82 (69 GV; 26 đảng viên).         

          Sau gần 10 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Trần Quốc Tuấn đã đạt được những thành tích đáng kể. Học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng cao. Ngôi trường mang tên danh nhân Trần Quốc Tuấn là điểm đến, là địa chỉ tin cậy của CMHS trên địa bàn huyện.

Trong những năm gần đây, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và trực tiếp là Sở Giáo dục & Đào tạo, cùng với sự nỗ lực của thầy và trò, trường THPT Trần Quốc Tuấn đã có những chuyển biến tích cực về nhiều mặt. Nền nếp, kỷ cương được giữ vững; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao được đẩy mạnh; các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các cấp các ngành được triển khai, thực hiện nghiêm túc, đạt được những kết quả tích cực. Cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học được quan tâm trang bị, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học. Chất lượng dạy và học từng bước được cải thiện, kết quả xếp loại hai mặt giáo dục, tỉ lệ học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh, học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng được nâng lên. Việc xếp loại, đánh giá học sinh đúng quy định, đảm bảo công bằng, khách quan, sát với thực tế. Cụ thể: 

- Chất lượng học sinh:

+ Về hạnh kiểm:

Năm 2006-2007: Hạnh kiểm tốt, khá: 76.4%, hạnh kiểm yếu: 3.3%

Năm 2007-2008: Hạnh kiểm tốt, khá: 84,9%, hạnh kiểm yếu: 1.3%

Năm 2008-2009: Hạnh kiểm tốt, khá: 92%, hạnh kiểm yếu: 0.8%

Năm 2009-2010: Hạnh kiểm tốt, khá: 94.7%, hạnh kiểm yếu: 1%

Năm 2010-2011: Hạnh kiểm tốt, khá: 91.2%, hạnh kiểm yếu: 2.2%

Năm 2011-2012: Hạnh kiểm tốt, khá: 89.7%, hạnh kiểm yếu: 5.1%

Năm 2012-2013: Hạnh kiểm tốt, khá: 92.3%, hạnh kiểm yếu: 1.8%

Năm 2013-2014: Hạnh kiểm tốt, khá: 92.2%, hạnh kiểm yếu: 2.3%

Năm 2014-2015: Hạnh kiểm tốt, khá: 94.7%, hạnh kiểm yếu: 1.5%

Năm 2015-2016: Hạnh kiểm tốt, khá: 96.8%, hạnh kiểm yếu: 1.0%

+ Về học lực:

Năm 2006-2007: Học lực giỏi, khá: 21.5%, học lực yếu, kém: 26.1 %

Năm 2007-2008: Học lực giỏi, khá: 21.8%, học lực yếu, kém: 29.2%

Năm 2008-2009: Học lực giỏi, khá: 34.4%, học lực yếu, kém: 17.5%

Năm 2009-2010: Học lực giỏi, khá: 38.9%, học lực yếu, kém: 16.1%

Năm 2010-2011: Học lực giỏi, khá: 38.6%, học lực yếu, kém: 15.1%

Năm 2011-2012: Học lực giỏi, khá: 43.6%, học lực yếu, kém: 12.3%

Năm 2012-2013: Học lực giỏi, khá: 45.6%, học lực yếu, kém: 13.4%

Năm 2013-2014: Học lực giỏi, khá: 45%, học lực yếu, kém: 9.9%

Năm 2014-2015: Học lực giỏi, khá: 46.8%, học lực yếu, kém: 9.7%

Năm 2015-2016: Học lực giỏi, khá: 54.9%, học lực yếu, kém: 5.9%

+ Học sinh giỏi cấp tỉnh:

Năm 2006-2007: 14 HS                   Năm 2007-2008: 11 HS

Năm 2008-2009: 9 HS                     Năm 2009-2010: 9 HS

Năm học 2010-2011: 14 HS               Năm học 2011-2012: 14 HS

Năm học 2012-2013: 23 HS               Năm học 2013-2014: 15 HS

Năm học 2014-2015: 15 HS               Năm học 2015-2016: 13 HS

+ Tỷ lệ đậu tốt nghiệp:

Năm 2006-2007: 75,4%                  Năm 2007-2008: 86%

Năm 2008-2009: 92%                        Năm 2009-2010: 99,36%

Năm 2010-2011: 100%                      Năm học 2011-2012: 100%

Năm học 2012-2013: 100%               Năm học 2013-2014: 100%

Năm học 2014-2015: 100%               Năm học 2015-2016: 100%

+ Tỷ lệ học sinh đậu Đại học, Cao đẳng:

Năm học 2006-2007: HS dự thi: 385, đậu ĐH: 55, CĐ: 49 (tỷ lệ trên 27%).

Năm học 2008-2009: HS dự thi: 352, đậu ĐH: 60, CĐ: 91 (tỷ lệ trên 35%).

Năm học 2008-2009: HS dự thi: 346, đậu ĐH: 88, CĐ: 74 (tỷ lệ trên 47%).

Năm học 2009-2010: HS dự thi: 317, đậu ĐH 86, CĐ: 85 (tỷ lệ 53,9%).

Năm học 2010-2011: HS dự thi: 314, đậu ĐH...., CĐ:.....(tỷ lệ .....%).

Năm học 2011-2012: HS dự thi: 284, đậu ĐH 94, CĐ: 41(tỷ lệ 48,3%).

Năm học 2012-2013: HS dự thi: 276, đậu ĐH 112, CĐ: 34 (tỷ lệ 52,9%).

Năm học 2013-2014: HS dự thi: 243, đậu ĐH 102, CĐ: 59 (tỷ lệ 66,3%).

Năm học 2014-2015: HS dự thi: 251, đậu ĐH 131, CĐ: 44.(tỷ lệ 69,7%).

Năm học 2015-2016: HS dự thi: 218, đậu ĐH 115, CĐ: 17(tỷ lệ 60,5%).

- Cơ sở vật chất:

+ Phòng học: 25 phòng  + Phòng TNTH: 3     + Thư viện: 1

+ Phòng tin học: 2 (70 máy nối mạng Internet) + Phòng Lab: 1

- Thành tích chính:

+ Năm 2007-2008: Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, Sở GD&ĐT tặng Giấy khen.

+ Năm học 2008-2009: Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen.

+ Năm học 2009-2010: Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, Sở GD&ĐT tặng Giấy khen.

+ Năm 2010-2011: Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và được UBND tỉnh tặng bằng khen.

+ Năm 2011-2012: Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, cờ thi đua của UBND tỉnh, bằng khen của Bộ GD&ĐT.

+ Năm 2012-2013: Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

+ Năm 2013-2014: Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, UBND tỉnh tặng bằng khen.

+ Năm 2014-2015: Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, UBND tỉnh tặng bằng khen.

+ Năm 2015-2016: Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, UBND tỉnh tặng bằng khen.

          Để đáp ứng yêu cầu dạy và học trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới công tác quản lí, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện...nhằm đáp ứng tốt các mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Năm học 2016 - 2017 là  năm học nhà trường xác định nhiệm vụ vô cùng nặng nề, có nhiều khó khăn thách thức phía trước, những gì đạt được trong thời gian qua là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu kiên trì của tập thể sư phạm nhà trường, vì vậy nhà trường không những duy trì, giữ vững mà phải quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn để có được những thành tích cao hơn. Năm học 2016 - 2017 là năm học tiếp tục thực hiện Đổi mới toàn diện giáo dục phổ thông nhằm hướng tới nâng cao và duy trì chất lượng một cách bền vững, học đi đôi với hành; bên cạnh trang bị tri thức văn hóa bắt buộc, thì phát triển tư duy, nhất là tư duy sáng tạo, năng lực thích ứng với sự biến đổi và phát triển không ngừng của cuộc sống phải đặt lên hàng đầu, đặc biệt chú trọng đến giáo dục nhân cách, giáo dục ý thức công dân, chấp hành pháp luật, mỗi con người Việt Nam dù ở đâu, cương vị nào cũng phải biết yêu dân tộc, quê hương, bờ cõi, biển đảo, đất nước của mình. Đây là những giá trị lớn mà ngành giáo dục đặt ra không chỉ cho thời gian trước mắt mà còn cho cả tương lai lâu dài.

Để hiện thực hoá được những mục tiêu và nhiệm vụ năm học, nhà trường xác định đổi mới mạnh mẽ các khâu của quá trình giáo dục, từ đổi mới tư tưởng, quan điểm về giáo dục đến đổi mới phương pháp, đổi mới kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ; từ phương thức tổ chức quản lý các hoạt động dạy và học, đến đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ dạy học. Và trước những yêu cầu cao của nhiệm vụ năm học, đòi hỏi mỗi thầy giáo, cô giáo không ngừng nỗ lực nâng cao nghiệp vụ sư phạm, phải biết bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để trở thành “Tấm gương về tự học và sáng tạo”, phải đi đầu về ứng dụng các thành tựu công nghệ trong giáo dục. Trong công tác giảng dạy, kiên quyết chấm dứt việc dạy học lấy người thầy làm trung tâm, mà phải lấy sự chủ động tích cực, hứng thú học tập của học sinh làm trung tâm. Và nhất là mỗi thầy giáo, cô giáo phải là một nhà sư phạm mẫu mực, chuyên nghiệp, xứng đáng là “Tấm gương sáng về đạo đức”, một kỹ sư của tâm hồn.

Về phía học sinh, nhà trường tạo ra một tâm thế mới, nhận thức mới. Muốn thực hiện thành công nhiệm vụ năm học, HS phải xác định cho mình một động cơ học tập đúng đắn; phải có ước mơ và hoài bão cháy bỏng, phải không ngừng gắng công tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao các gương hiếu học của lớp đàn anh đi trước, phát huy những tiện ích của thời đại công nghệ thông tin để học tập thật tốt, học với phương châm: học để có nghề nghiệp, học để trở thành người có ích, học để phụng sự tổ quốc, học để cuộc sống tương lai được sung túc no ấm.

Đối với đội ngũ sư phạm nhà trường, phải đồng tâm hiệp lực, thống nhất từ ý chí đến hành động, xây dựng môi trường sư phạm “Thân thiện, học sinh tích cực” trong đó lấy đổi mới làm động lực, lấy nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập làm mục tiêu. Phát huy tối đa cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có. Tăng cường kỷ cương nền nếp. Kịp thời sàn lọc, sắp xếp những học sinh không đáp ứng được yêu cầu của cấp học, nhanh chóng xây dựng chương trình và tổ chức dạy phụ đạo, bồi dưỡng, luyện thi đại học một cách hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu kiến thức của chương trình và các kỳ thi đặt ra.

Và cuối cùng là sự tự chủ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, không ngừng đổi mới của Cán bộ Quản lý trước yêu cầu phát triển nhà trường, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và lãnh đạo Sở GD & ĐT, sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của các bậc cha mẹ học sinh.

Với những gì đã đạt được trong thời gian vừa qua, với tâm thế và chương trình hành động trong năm học, cùng với sự đồng tâm, hiệp lực của toàn thể đội ngũ thầy giáo, cô giáo, sự gắng công học tập của các em học sinh, sự phối hợp và giúp đỡ của chính quyền các cấp, Ban đại diện cha mẹ học sinh và các tổ chức đoàn thể khác trên địa bàn huyện, chúng ta có quyền tin tưởng rằng, việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của trường THPT Trần Quốc Tuấn sẽ thành công tốt đẹp.

 

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG