Hướng dẫn ôn tập môn Địa lý: Chuyên đề Địa lý tự nhiên

Hướng dẫn ôn tập môn Địa lý: Chuyên đề Địa lý tự nhiên

Chương trình Địa lí lớp 12 bao gồm 3 phần: Địa lí Tự nhiên Việt Nam, địa lí Dân cư Việt Nam và địa lí Kinh tế Việt Nam. Theo Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn Địa lí của Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành tháng 8 năm 2011, chương trình Địa lí 12 cơ bản đã giảm đi một số phần gọn gàng hơn. Nội ...
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội