Trên cơ sở cấu trúc đề thi môn Hóa Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, một số lời khuyên cho các sĩ tử làm tốt môn Hóa thi THPT năm 2021. Đặc biệt, học sinh cần chú ý các kiến thức lớp 11.