Trường : THPT TRẦN QUỐC TUẤN
Học kỳ 1, năm học 2011-2012
TKB có tác dụng từ:

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 10C1 10C2 10C3 10C4 10C5 10C6 10C7 10C8 10C9 10C10 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 11B9 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8
T.2 1 Toán
Đắc
Hóa học
HằngH
Hóa học
Châu
Hóa học
Ngoài
Vật lý
Hiền.Li
Toán
Quyên
Toán
Điệp
Anh văn
Thừa
Hóa học
Toán
Mai
Toán
Uyên
Anh văn
ThủyAv
Toán
ViênT
Vật lý
ViênL
Vật lý
Dũng
Văn học
ThủyV
Văn học
Yến
Anh văn
Sương
Toán
Bênh
Vật lý
Ý
Vật lý
Anh văn
TrangAv
Anh văn
Tiến
Văn học
Mẫn
Văn học
Thứ
Địa lý
PhúcĐ
Anh văn
Diên
2 Toán
Đắc
Hóa học
HằngH
Hóa học
Châu
Hóa học
Ngoài
Vật lý
Hiền.Li
Văn học
Hái
Toán
Điệp
Anh văn
Thừa
Hóa học
Toán
Mai
Toán
Uyên
Anh văn
ThủyAv
Toán
ViênT
Vật lý
ViênL
Vật lý
Dũng
Văn học
ThủyV
Toán
Quyên
Anh văn
Sương
Toán
Bênh
Vật lý
Ý
Vật lý
Anh văn
TrangAv
Anh văn
Tiến
Văn học
Mẫn
Văn học
Thứ
Địa lý
PhúcĐ
Anh văn
Diên
3 Vật lý
Ý
Toán
Quyên
Anh văn
ThủyAv
Toán
Bênh
Toán
Mai
Vật lý
QuýL
Hóa học
Toán
Điệp
Anh văn
Thừa
Văn học
Hóa học
Doãn
Toán
TrangT
Hóa học
Ngoài
Anh văn
Sương
Toán
ViênT
Toán
Uyên
Lịch sử
Hậu
Văn học
Yến
Văn học
Phụng
Hóa học
Châu
Toán
Đắc
Hóa học
HằngH
Vật lý
Anh văn
Diên
Toán
Hùng
Anh văn
Tiến
Địa lý
PhúcĐ
4 Vật lý
Ý
Toán
Quyên
Anh văn
ThủyAv
Toán
Bênh
Văn học
Hái
Vật lý
QuýL
Hóa học
Toán
Điệp
Anh văn
Thừa
Văn học
Hóa học
Doãn
Toán
TrangT
Hóa học
Ngoài
Anh văn
Sương
Toán
ViênT
Toán
Uyên
Lịch sử
Hậu
Văn học
Yến
Văn học
Phụng
Hóa học
Châu
Toán
Đắc
Hóa học
HằngH
Vật lý
Anh văn
Diên
Toán
Hùng
Anh văn
Tiến
Địa lý
PhúcĐ
5                                                      
T.3 1 Anh văn
TrangAv
Vật lý
Ánh
Toán
Bênh
Vật lý
Thiện
Toán
Mai
Hóa học
Ngoài
Vật lý
Hiền.Li
Hóa học
HằngH
Toán
Hùng
Hóa học
Châu
Toán
Uyên
Toán
TrangT
Anh văn
Sương
Hóa học
Doãn
Toán
ViênT
Văn học
ThủyV
Địa lý
PhúcĐ
Toán
Giang
Địa lý
DũngĐ
Toán
Hiếu
Anh văn
Tiến
Vật lý
Ý
Vật lý
Anh văn
Diên
Lịch sử
ThủyS
Văn học
Mẫn
Lịch sử
Hậu
2 Anh văn
TrangAv
Vật lý
Ánh
Toán
Bênh
Vật lý
Thiện
Toán
Mai
Hóa học
Ngoài
Vật lý
Hiền.Li
Hóa học
HằngH
Văn học
Phụng
Hóa học
Châu
Toán
Uyên
Toán
TrangT
Anh văn
Sương
Hóa học
Doãn
Toán
ViênT
Văn học
ThủyV
Địa lý
PhúcĐ
Toán
Giang
Địa lý
DũngĐ
Toán
Hiếu
Anh văn
Tiến
Vật lý
Ý
Toán
Hùng
Anh văn
Diên
Lịch sử
ThủyS
Văn học
Mẫn
Lịch sử
Hậu
3 Vật lý
Ý
Anh văn
TrangAv
Vật lý
ĐôngL
Văn học
HiềnV
Anh văn
ThủyAv
Toán
Quyên
Văn học
Toán
Điệp
Vật lý
Thiện
Toán
Mai
Vật lý
Hóa học
Doãn
Vật lý
Ánh
Toán
Giang
Hóa học
Ngoài
Anh văn
Tiến
Anh văn
Sương
Lịch sử
LoanS
Toán
Bênh
Hóa học
Châu
Hóa học
Toán
ViênT
Toán
Hùng
Toán
Uyên
Địa lý
PhúcĐ
Toán
TrangT
Toán
Hiếu
4 Hóa học
Anh văn
TrangAv
Vật lý
ĐôngL
Toán
Bênh
Anh văn
ThủyAv
Toán
Quyên
Toán
Điệp
Văn học
HiềnV
Vật lý
Thiện
Văn học
Hóa học
Doãn
Vật lý
ViênL
Vật lý
Ánh
Toán
Giang
Hóa học
Ngoài
Anh văn
Tiến
Anh văn
Sương
Lịch sử
LoanS
Văn học
Phụng
Vật lý
Ý
Vật lý
Toán
ViênT
Hóa học
Châu
Toán
Uyên
Địa lý
PhúcĐ
Toán
TrangT
Văn học
ThủyV
5                                                      
T.4 1 Hóa học
Toán
Quyên
Toán
Bênh
Anh văn
ThủyAv
Hóa học
HằngH
Văn học
Hái
Anh văn
Thừa
Văn học
HiềnV
Toán
Hùng
Vật lý
ĐôngL
Vật lý
Vật lý
ViênL
Hóa học
Ngoài
Hóa học
Doãn
Vật lý
Dũng
Anh văn
Tiến
Văn học
Yến
Địa lý
Thủy.Đ
Lịch sử
ThủyS
Anh văn
TrangAv
Toán
Đắc
Toán
ViênT
Hóa học
Châu
Toán
Uyên
Văn học
Thứ
Toán
TrangT
Toán
Hiếu
2 Hóa học
Toán
Quyên
Toán
Bênh
Anh văn
ThủyAv
Hóa học
HằngH
Văn học
Hái
Anh văn
Thừa
Văn học
HiềnV
Toán
Hùng
Vật lý
ĐôngL
Vật lý
Vật lý
ViênL
Vật lý
Ánh
Toán
Giang
Hóa học
Ngoài
Anh văn
Tiến
Văn học
Yến
Địa lý
Thủy.Đ
Lịch sử
ThủyS
Anh văn
TrangAv
Toán
Đắc
Toán
ViênT
Hóa học
Châu
Toán
Uyên
Văn học
Thứ
Văn học
Mẫn
Toán
Hiếu
3 Toán
Đắc
Hóa học
HằngH
Hóa học
Châu
Văn học
HiềnV
Văn học
Hái
Anh văn
Thừa
Văn học
Vật lý
Dũng
Văn học
Phụng
Anh văn
ThủyAv
Anh văn
Diên
Hóa học
Doãn
Toán
ViênT
Toán
Giang
Anh văn
Sương
Toán
Uyên
Toán
Quyên
Văn học
Yến
Anh văn
Tiến
Toán
Hiếu
Hóa học
Vật lý
Ý
Toán
Hùng
Văn học
Mẫn
Anh văn
TrangAv
Lịch sử
LoanS
Văn học
ThủyV
4 Toán
Đắc
Vật lý
Ánh
Vật lý
ĐôngL
Văn học
HiềnV
Văn học
Hái
Anh văn
Thừa
Văn học
Vật lý
Dũng
Văn học
Phụng
Anh văn
ThủyAv
Anh văn
Diên
Hóa học
Doãn
Toán
ViênT
Vật lý
ViênL
Anh văn
Sương
Toán
Uyên
Toán
Quyên
Toán
Giang
Anh văn
Tiến
Toán
Hiếu
Hóa học
Hóa học
HằngH
Toán
Hùng
Văn học
Mẫn
Anh văn
TrangAv
Lịch sử
LoanS
Văn học
ThủyV
5                                                      
T.5 1                                                      
2                                                      
3                                                      
4                                                      
5                                                      
T.6 1                                                      
2                                                      
3                                                      
4                                                      
5                                                      
T.7 1                                                      
2                                                      
3                                                      
4                                                      
5                                                      

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 27-10-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net