Trường : THPT TRẦN QUỐC TUẤN
Học kỳ 1, năm học 2011-2012
TKB có tác dụng từ:

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Lê Thị Thứ                                                            
Võ Thành Đắc 12C9 12C9 12C3 12C3   11A2 11A2 12C3 12C3       11A2 11A2   12C9 12C9 12C3 12C3                      
Nguyễn Đinh Viên 12C4 12C4 10B3 10B3       10B3 10B3   12C8 12C8 12C4 12C4   12C4 12C4 12C8 12C8                      
Phạm Đoàn Lệ Uyên 10B1 10B1 12C1 12C1   12C2 12C2 12C1 12C1   10B1 10B1 12C2 12C2   12C2 12C2 12C1 12C1                      
Nguyễn Văn Bênh 11A3 11A3 10B10 10B10     11A3 11A3 10B10                                          
Hồ Thị Ngọc Trang 10B6 10B6 12C7 12C7   10B2 10B2 10B6     10B2 10B2   12C7                                
Phạm Thị Quyên 11A5 11A5   10B4   11A6 11A6 11A5 11A5   10B4 10B4                                    
Nguyễn Bá Hiếu 12C6 12C6 11A1 11A1   11A8 11A8 11A1 11A1   12C6 12C6 11A8       12C6 12C6                        
Nguyễn Thị Giang 10B5 10B5 10B8 10B8                 10B5 10B8                                
Trần Văn Điệp 10B7 10B7 10B9 10B9   10B9 10B7                                              
Nguyễn Thị Lệ Hằng                                                            
Phạm Thị Thúy                                                            
Bùi Cừ Thiện           11A3   10B8 10B8   11A3 11A3                                    
Hồ Thị Như Ý 12C1 12C1 12C5 12C5   11A1 11A1       12C1 12C1 12C5 11A1                                
Phan Nguyên Vũ 12C2 12C2   10B1   10B10 10B10 10B1 10B1   12C2 12C2                                    
Lê Thị Minh Ánh           12C3 12C3   10B5   12C3 12C3   10B5                                
Nguyễn Tiến Dũng     11A4 11A4   11A4   10B7 10B7                                          
Trần Hữu Thị Quý           10B3 10B3       10B9 10B9 10B3                                  
Huỳnh Thị Kim Đông           10B6 10B6 11A2 11A2     11A2                                    
Phạm Xuân Hương Viên 10B2 10B2       12C4 12C4   10B2       10B4 10B4       12C4 12C4                      
Nguyễn Phương Cường                                                            
Lê Thanh Doãn     10B1     12C1 12C1 12C4 12C4   12C4 12C4 10B1 10B1   12C1 12C1                          
Phan Thị Thiên Hằng 12C3 12C3 10B2 10B2   12C5 12C5 10B2     12C5 12C5 12C3 12C3                                
Võ Phạm Nhật Tú 11A2 11A2 12C2 12C2             11A2             12C2 12C2                      
Phạm Thị Hồng Loan 10B10 10B10 11A3 11A3   10B5 10B5   11A3                                          
Trần Ngọc Giang Châu 11A1 11A1 10B4       11A4 10B4     11A4 11A4 11A1                                  
Đỗ Thị Bé                                                            
Nguyễn Bảo Toàn                                                            
Nguyễn T. Minh Nguyệt                                                            
Quách Thị Thu Hằng                                                            
Võ Duy Hưng                                                            
Đặng Thị Thu Thủy 11A8 11A8           12C7               12C7 12C7                          
Lê Thị Kim Loan     12C9 12C9             11A6 11A6 12C9 12C8   12C8 12C8                          
Hoàng Thị Hậu           11A7 11A7                                              
Nguyễn Thị Thu Hiền                                                            
Trần Thị Thanh Thủy                                                            
Hoàng Thị Kim Ngân                                                            
Ka Pa Thương                                                            
Bùi Thị Hạnh               12C9 12C9       12C7 12C9       12C7 12C7                      
Biện Thị Hồng Phúc           12C8 12C8 11A6 11A6       12C8                                  
Võ Quân Dũng                         11A7 11A7                                
Lê Thị Phi Yến 12C7 12C7         10B9   12C7   12C7 12C7 10B9 10B9                                
Trần Thị Thủy 10B4 10B4       12C6 12C6 10B10 10B4   10B10 10B10 12C6 12C6   12C5 12C5   12C6                      
Lê Thị Kim Phụng 10B8 10B8 11A8 11A8                 10B8 11A8                                
Đặng Thị Mẫn     12C8 12C8   11A5 11A5 12C8 12C8   12C9 12C9 11A5 11A5       12C9 12C9                      
Phạm Thị Minh Hà 11A7 11A7 11A6 11A6       11A7         11A6 11A6                                
Y Hái     10B5 10B5   10B7   10B5 10B6   10B6 10B6 10B7 10B7                                
Phạm Thị Thu Hiền                                                            
Phạm Thị Nhị Diên 12C8 12C8 12C6 12C6   10B1 10B1 12C6 12C6             12C6                            
Nguyễn Văn Minh     12C4 12C4   12C9 12C9 12C2 12C2   11A1 11A1                                    
Lưu Minh Tiến     10B7 10B7       12C5 12C5   10B3 10B3       12C3 12C3                          
Bùi Văn Thừa                     10B8 10B8 10B6 10B6                                
Trịnh Lương Thu                                                            
Đặng Thị Cẩm Trang     11A5 11A5   12C7 12C7       11A5 11A5 12C1 12C1                                
Phí Thị Thu Đông 11A6 11A6           11A4 11A4   10B5 10B5 10B10 10B10                                
Hồ Thị Thu Sương 10B9 10B9       10B4 10B4 11A8 11A8       11A3 11A3                                
Nguyễn Thị Thanh Thủy     11A2 11A2             11A7 11A7 10B2 10B2                                
Thái Văn Nguyên                                                            
Vi Văn Tiếp                                                            
Lê Hồng Quân                                                            
Nguyễn Ngọc Huệ                                                            
Ngô Bảo Thanh                                                            
Nguyễn ĐÌnh Hùng 11A4 11A4 11A7 11A7         11A7       11A4 11A4                                
Nguyễn THị Mai                                                            
Vũ Ngọc Đức                                                            
Nguyễn Văn Nam 10B3 10B3 10B6 10B6   10B8 10B8 10B9 10B9   10B7 10B7   10B3                                
Ngô Văn Vang                                                            
Lê Thị Thu Hiền                                                            
Phạm Xuân Thành 12C5 12C5                       12C5       12C5 12C5                      
Bùi Thị Nga                                                            
Trần Thị Thủy                     11A8 11A8                                    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 07-09-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net