Trường : THPT TRẦN QUỐC TUẤN
Học kỳ 1, năm học 2011-2012
TKB có tác dụng từ:

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Lê Thị Thứ 12A6 12A6                 12A6 12A6                                    
Võ Thành Đắc 10C1 10C1 12A2 12A2             12A2 12A2 10C1 10C1                                
Nguyễn Đinh Viên 11B3 11B3 11B5 11B5   11B5 11B5 12A3 12A3   12A3 12A3 11B3 11B3                                
Phạm Đoàn Lệ Uyên 11B1 11B1 11B6 11B6   11B1 11B1 12A5 12A5   12A5 12A5 11B6 11B6                                
Nguyễn Văn Bênh 11B9 11B9 10C4 10C4   10C3 10C3 11B9 10C4   10C3 10C3                                    
Hồ Thị Ngọc Trang     11B2 11B2   11B2 11B2 12A7 12A7   12A7                                      
Phạm Thị Quyên 10C6 11B7 10C2 10C2       10C6 10C6   10C2 10C2 11B7 11B7                                
Nguyễn Bá Hiếu           12A1 12A1 12A8     12A8 12A8 12A1 12A1                                
Nguyễn Thị Giang           11B8 11B8 11B4 11B4     11B4 11B4 11B8                                
Trần Văn Điệp 10C7 10C7 10C8 10C8       10C8 10C7                                          
Nguyễn Thị Lệ Hằng                                                            
Phạm Thị Thúy                                                            
Bùi Cừ Thiện           10C4 10C4 10C9 10C9                                          
Hồ Thị Như Ý 12A1 12A1 10C1 10C1   12A3 12A3 10C1 12A1       12A3                                  
Phan Nguyên Vũ 12A2 12A2 12A4 12A4   12A4   11B1 12A2   11B1 11B1                                    
Lê Thị Minh Ánh           10C2 10C2 11B3 11B3     11B3   10C2                                
Nguyễn Tiến Dũng 11B5 11B5                 11B5   10C8 10C8                                
Trần Hữu Thị Quý     10C6 10C6                                                    
Huỳnh Thị Kim Đông               10C3 10C3   10C10 10C10   10C3                                
Phạm Xuân Hương Viên 11B4 11B4             11B2   11B2 11B2   11B4                                
Nguyễn Phương Cường                                                            
Lê Thanh Doãn     11B1 11B1   11B4 11B4 11B2 11B1   11B4   11B2 11B2                                
Phan Thị Thiên Hằng 10C2 10C2 12A3 12A3   10C8 10C8       10C5 10C5 10C2 12A3                                
Võ Phạm Nhật Tú 10C9 10C9 10C7 10C7       12A2 10C1   10C1 10C1 12A2 12A2                                
Trần Ngọc Giang Châu 10C3 10C3 12A1 12A1   10C10 10C10 12A1 12A4   12A4 12A4 10C3                                  
Đỗ Thị Bé                                                            
Nguyễn Bảo Toàn                                                            
Nguyễn T. Minh Nguyệt                                                            
Quách Thị Thu Hằng                                                            
Võ Duy Hưng                                                            
Đặng Thị Thu Thủy           12A6 12A6       11B9 11B9                                    
Lê Thị Kim Loan               11B8 11B8       12A7 12A7                                
Hoàng Thị Hậu     11B7 11B7   12A8 12A8                                              
Nguyễn Thị Thu Hiền                                                            
Trần Thị Thanh Thủy                                                            
Hoàng Thị Kim Ngân                                                            
Ka Pa Thương                                                            
Bùi Thị Hạnh                                                            
Biện Thị Hồng Phúc 12A7 12A7 12A8 12A8   11B7 11B7 12A6 12A6                                          
Võ Quân Dũng           11B9 11B9                                              
Lê Thị Phi Yến 11B7   11B8 11B8             11B7 11B7 11B8                                  
Trần Thị Thủy 11B6 11B6       11B6 11B6   12A8       12A8 12A8                                
Lê Thị Kim Phụng     11B9 11B9     10C9   11B9       10C9 10C9                                
Đặng Thị Mẫn 12A5 12A5       12A7 12A7         12A7 12A5 12A5                                
Phạm Thị Minh Hà     10C10 10C10       10C7 10C10       10C7 10C7                                
Y Hái   10C6   10C5             10C6 10C6 10C5 10C5                                
Phạm Thị Thu Hiền               10C4 10C8   10C8 10C8 10C4 10C4                                
Phạm Thị Nhị Diên 12A8 12A8 12A5 12A5   12A5 12A5           11B1 11B1                                
Nguyễn Văn Minh                                                            
Lưu Minh Tiến 12A4 12A4 12A7 12A7   12A2 12A2 11B6 11B6   11B6 11B6 11B9 11B9                                
Bùi Văn Thừa 10C8 10C8 10C9 10C9             10C7 10C7 10C6 10C6                                
Đặng Thị Cẩm Trang 12A3 12A3       10C1 10C1 10C2 10C2   12A1 12A1 12A6 12A6                                
Phí Thị Thu Đông                                                            
Hồ Thị Thu Sương 11B8 11B8 11B4 11B4   11B3 11B3 11B7 11B7       11B5 11B5                                
Nguyễn Thị Thanh Thủy 11B2 11B2 10C3 10C3       10C5 10C5   10C4 10C4 10C10 10C10                                
Thái Văn Nguyên                                                            
Vi Văn Tiếp                                                            
Lê Hồng Quân                                                            
Nguyễn Ngọc Huệ                                                            
Ngô Bảo Thanh                                                            
Nguyễn ĐÌnh Hùng     12A6 12A6   10C9 12A4 12A4     10C9 10C9 12A4 12A4                                
Nguyễn THị Mai 10C10 10C10 10C5     10C5 10C5 10C10                                            
Vũ Ngọc Đức                                                            
Nguyễn Văn Nam                                                            
Ngô Văn Vang                                                            
Lê Thị Thu Hiền 10C5 10C5       10C7 10C7                                              
Phạm Xuân Thành                                                            
Bùi Thị Nga                                                            
Trần Thị Thủy                     11B8 11B8                                    
Phạm Thị Ngoài 10C4 10C4 11B3 11B3   10C6 10C6 11B5 11B5   11B3 11B5                                    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 27-10-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net